VNVàng: 1 lượng ~ 1.19 ounce troy ( ozt )
==> 1500 $/ozt ~ 1785 $/lượng ; 1700 $/ozt ~ 2022 $/lượng ; 1900 $/ozt ~ 2260 $/lượng

Nhận xét cá nhân:
Tổng mức thu các loại bảo hiểm xã hội mà người sử dụng lao động và người lao động hiện nay là 30,5% mức lương cơ bản là quá cao.
Mức thu hiện nay như sau:
- Bảo hiểm xã hội: 24% trong đó employer 17%, employee 7%.
- Bảo hiểm y tế: 4,5% trong đó employer 3%, employe3 1,5%.
- Bảo hiểm thất nghiệp: 2% trong đó employer 1%, employee 1%.
Như vậy người sử dụng lao động phải trả tổng 21%, người lao động phải trả là 9.5%.

Ngoài ra có thể còn công đoàn phí và đảng phí - khoảng 1% trên tổng thu nhập (lương + phụ cấp).

Bonus info: Dự thu ngân sách NN năm 2012 là 35 tỷ USD, khoảng 33% GDP, rất cao so với khu vực (Thái, Sing,...) . Nhưng vẫn bội chi ngân sách khoảng 7 tỷ USD (?) .
Ngân hàng nhà nước sẽ chuyển sang buôn vàng và "lấy của người nghèo đi cứu người giàu" ?

2 Responses


 1. Anonymous on September 30, 2013 at 10:12 AM

  Cách tính giờ làm thêm (Overtime), kể cả ca đêm, theo luật mới 2013:
  http://ducquoc.wordpress.com/2013/09/01/overtime-vietnam-2013/

  hope this helps,

 2. Duc on April 29, 2015 at 9:09 PM

  Quy định về tiền lương tối thiểu 2015:

  http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/8850/quy-dinh-ve-tien-luong-nam-2015

  Cụ thể hơn 1 chút:
  http://ketoanthienung.vn/muc-luong-toi-thieu-vung-moi-nhat-nam-2014-hien-nay.htm

  hth,


Leave your comment